Основен Други Приемане на връзки

Приемане на връзки

Свързано съдържание

Предстоящи събития за свързване Специфични програмни изисквания за връзки Отзиви на студенти за интервю за училище

Връзката е официално споразумение между програмата Postbac Premed и медицинско (или зъболекарско) училище, което дава възможност на висококвалифицирани ученици Postbac Premed със силен интерес към училището да ускорят процеса на кандидатстване. Успешен кандидат за свързване ще завърши матурите в едно от 16-те училища за връзка през следващата академична година, обикновено след завършване на орго / био годината.

fafsa.gov/fafsa/app/fafsa
Разгъване на всички Свиване на всички

Предимства и недостатъци

Студентите, които се интересуват от връзки, се приканват да вземат предвид както предимствата, така и недостатъците, свързани с връзката.

Професионалисти

 • Позволява на кандидата да премахне плъзгането / годината на приложение
 • Позволява на кандидата да намали разходите, свързани с кандидатстване в множество медицински училища
 • Кандидатите бързо получават решението си за прием от медицинското училище, в което са кандидатствали
 • Гарантира, че кандидатурата на кандидата е внимателно и задълбочено проучена

Минуси

 • Ограничава избора на училище на кандидата до онези, с които Колумбия има споразумения за връзка, и кандидатът може да кандидатства само за едно от тях
 • Критериите за допустимост за прием на връзки обикновено са по-високи, отколкото за общите кандидати за същото училище
 • Кандидатът трябва да завърши фазите на процеса на кандидатстване през орго / био годината (може би, най-предизвикателната курсова работа на програмата Postbac Premed), а не след това
 • В повечето случаи кандидатът трябва да се подготви да вземе MCAT през април или май, където обикновено кандидатите често избират да го вземат през юни
 • Кандидатът трябва да изпълни всички изисквания за предмедицински курс до май (общите кандидати могат да упражнят възможността да отложат лабораторен курс за лятото, обикновено след като са преминали MCAT)

Посещения на връзки

Програмата на Postbac Premed планира посещения на повечето от училищата си за връзка всяка есен. Въпреки че участието в тези посещения не е задължително, то силно се насърчава - посещението на училища е един от най-добрите начини да научите за тях.

Забележка: Само студенти, които в момента преследват номинация за връзки, имат право да присъстват на тези посещения.

Указания за посещения на връзки

 • Показвайте се незабавно
 • Облечете се подходящо; Не е необходимо да носите костюм или бизнес облекло, но дънки, суичъри и маратонки трябва да се избягвате в полза на бизнес ежедневно облекло
 • Докато посещенията за свързване не са интервюта, бъдете внимателни и останете заинтересовани и ангажирани; например не изпращайте текстови съобщения, докато е в ход панел или презентация на PowerPoint
 • Ако се регистрирате за посещение на връзка, но не можете да присъствате, не забравяйте да анулирате регистрацията си, като кликнете върху връзката за анулиране, включена в потвърждението за регистрация, което ще получите
  • Ако крайният срок за анулиране е изтекъл (или връзката за анулиране не работи), изпратете имейл на gspostbac@columbia.edu
  • Ако трябва да се откажете в деня на посещението, моля, свържете се с Службата за прием на училището за връзки.
 • Не бъдете непристигащи

Допустимост

Изисквания за допустимост

Критериите за допустимост за програми за свързване обикновено са по-обширни, отколкото за традиционните кандидати. Това е така, защото училището за връзки разширява привилегията за преглед на заявлението в края на цикъла за прием.

Минималните изисквания за допустимост, на които кандидатът трябва да отговаря, за да кандидатства за връзка, включват:

Коен срещу Калифорния
 • Записване с добра репутация в Програмата за предмедицинска медицина Postbaccalaureate.
 • Все още бъдете активен студент по Програма Postbac, завършвайки необходимата курсова работа. Кандидатите, записани в Поддържане на статуса, в избираеми курсови работи или в други академични програми в Колумбия или другаде, са дисквалифицирани от разглеждане.
 • Записване в научни курсове в програмата Postbac през есента и пролетта на академичната година, в която се осъществява връзка.
 • Записване в Програмата за поне два (2) семестъра преди номинацията.
 • Попълване до края на есенния семестър преди номинацията на най-малко 15 точки от задължителната научна работа в рамките на програмата с минимален кумулативен успех от 3,2 и без индивидуални оценки под C.
  • Забележка: Докато минималната средна оценка от 3,2 в рамките на програмата е необходима за учениците, кандидатстващи за номинация, много училища за връзка изискват по-висока средна оценка.
 • Завършване на бакалавърска степен в акредитиран колеж или университет в САЩ; в случай на студенти със степени от чуждестранни университети, степента трябва да се счита за еднакво приемлива от училището за връзка.
 • Завършването на всички необходими предмедицински курсове до май преди началото на програмата за свързване.
 • Едновременно записване в курсове по органична химия и съвременна биология в Колумбия (или одобрена последователност от горно разделение) като студент в Postbac Premed.

Освен това, за да отговарят на условията за свързване, учениците трябва:

 • Не са преминали необходимия предмедицински курс в Колумбия повече от веднъж.
 • Нямате изключителни незавършени в курсовата работа в Колумбия.
 • Вземете MCAT до април или май (в зависимост от изискванията на училището.)
 • Извършете поне 90 часа доброволчески или платени изследователски или клинични здравни дейности до края на декември и 120 до края на пролетния семестър.
 • Не са кандидатствали преди това в медицинско училище.
 • Изпълнете GPA и други подходящи изисквания за училището за връзки до края на есенния семестър преди номинацията; например, ако дадено училище изисква 3.6, кандидатите за тази програма няма да бъдат номинирани през януари с по-малко от 3.6.

Специфични изисквания към програмата

В допълнение към минималните изисквания за допустимост за свързване, кандидатите трябва да отговарят и на специфичните изисквания на програмата на избраните от тях училища за връзки, които могат да надвишават минималните изисквания, изброени по-горе.

Забележка: Удовлетворяването на изискванията прави студента в Postbac Premed допустим да бъде разглеждан за номинация, но не гарантира номинация или гарантира прием.

Изследване на програми за свързване

Студентите, които обмислят връзка, трябва да предприемат следните стъпки:

 • Участвайте в информационната сесия на програмата за връзка, проведена от съветниците на програмата Postbac Premed през пролетния семестър преди orgo / bio година
 • Говорете с приемните декани и директори на медицинския панаир през пролетта преди орго / био годината
 • Посетете училищата за връзки: обиколете съоръженията и говорете със служители по приемането, преподаватели и студенти по медицина; Премедицинската служба организира посещения в повечето училища по връзки през есента на орго / био годината
 • Посетете панела за свързване през есенния семестър
 • Консултирайте се с техния съветник относно интереса им към връзките и конкретните училища, от които се интересуват - консултантите по медицина ще помогнат да се определи дали ученикът е достоверен кандидат за конкретни училища и такива консултации могат да увеличат вероятността за номинация

Кандидатстване за номинация за програма за свързване

Студентите, които желаят да продължат да номинират за свързване, трябва да се консултират със своите съветници и да планират да проведат проучване на възможностите си за връзки в училище през есенния семестър на орго / био година.

разлика в предположенията за разлика

Хронология

За конкретни дати и подробности, моля, консултирайте се със съответния график. По-долу е даден преглед на графика за кандидатстване за номинация.

Пролетен семестър преди Орго / Био Годината

 • Студентите, които се интересуват от връзки, трябва да присъстват на информационна сесия за връзки
 • Студентите, които обмислят да кандидатстват за номинация за програма за свързване, трябва да проучат програмите за връзка и да се срещнат със своя съветник

Лято преди Орго / Био Година

 • Потенциалните кандидати трябва да работят по вътрешното приложение

Есенен семестър на Орго / Био година

 • Потенциалните кандидати трябва да попълнят и подадат вътрешното заявление до датата през септември, посочена в графика
 • Потенциалните кандидати трябва да поискат препоръчителни писма от преподаватели за вече завършени курсове, ръководители, техния бакалавърски колеж и други, които могат да могат да пишат проницателно за тях
 • До 1 декември кандидат-кандидатите трябва да представят есето за връзката между училищата и проверката на клиничната здравна работа; това е и датата, до която се дължат препоръчителни писма (с изключение на писма, поискани от преподавателите през есенния семестър)

Пролетен семестър на Орго / Био година

 • В началото на пролетния семестър, след като станат достъпни есенните оценки, Предмедицинската комисия ще обяви своите номинации
 • След това на номинираните се дава график за кандидатстване за връзки на училището, включително крайни дати за AMCAS, вторично кандидатстване, MCAT, дата на интервю и т.н.
 • Препоръчителни писма от преподавателите през есенния семестър се дължат до началото на пролетния семестър

Решения за номинация

Номинациите се правят по преценка на Премедицинския комитет. Решенията не подлежат на обсъждане и не подлежат на петиции.

Номинацията за кандидат за връзка е не гаранция за приемане в училището за връзка.

Кандидатстване за програма за свързване

Студентите, които приемат номинация за свързване, ще изпълнят следните стъпки през пролетния семестър:

 • Работете върху тяхното лично изявление за приложението AMCAS или AADSAS в консултация с Postbac Premed Program Office
 • Подайте AMCAS или AADSAS и вторичните заявления в съответствие с графика за кандидатстване на училището за връзка
 • Интервю с Предмедицинската комисия
 • Вземете MCAT до последната дата, определена от училището за връзки
 • Интервю в училището за връзки, ако бъде поканено да го направи

Премедицинският комитет ще съставя и изпраща писма на комисии за номинирани до крайните срокове на училищата за свързване.

генератор на система за аварийна сигнализация

Успехът на кандидатите за свързване

Връзката не е лесен начин за влизане в медицинско училище. Прочитането на изискванията на програмата за свързване, посещението на училища, посещението на информационната сесия за свързване и панела за свързване и комуникацията с вашия съветник са най-добрите начини да определите дали връзката е правилният път за вас.

От година на година приблизително 25 процента от допустимите студенти на Postbac Premed кандидатстват за програма за свързване. През 2014 г. делът на учениците, приели номинация за свързване и които са приети в избраното от тях училище за връзки, е бил 78 процента; през 2015 г. беше 52%, а през 2016 г. - 72%.

Интересни Статии

Избор На Редактора

Vivo Y83 Mobile Цена, Спецификации, Цена в Индия, Характеристики, черен цвят
Vivo Y83 Mobile Цена, Спецификации, Цена в Индия, Характеристики, черен цвят
Vivo Y83 Мобилен телефон, Цена, Спецификации, Цена в Индия, Дата на издаване, Цвят. Батерия Vivo Y83, цена в щатски долари, колко набиращи популярност, спецификации,
Учителите, вдъхновили Дж. Д. Селинджър и едно поколение американски писатели
Учителите, вдъхновили Дж. Д. Селинджър и едно поколение американски писатели
Малко известната приказка за Уит Бърнет, Марта Фоули и скорошният известен студент, който едва не пропусна първия си клас в Колумбия.
Магистърска програма по икономика
Магистърска програма по икономика
Сеизмологията от 11 септември
Сеизмологът Уон-Йънг Ким чу първите съобщения за нападенията срещу Световния търговски център на 11 септември 2001 г., докато се придвижваше до работата си в обсерваторията на Ламонт-Дохърти на Колумбийския университет. От своя офис на западния бряг на река Хъдсън, на 21 мили северно от долния Манхатън, Ким управлява мрежа от сеизмични инструменти, която наблюдава североизточните щати на САЩ за земетресения. Когато се зае с работата, всички бяха залепени за радиото. Скоро той беше залят от обаждания от държавни служители и репортери. В първоначалния хаос не беше ясно какво точно е ударило и кога; дали сеизмографите са взели нещо?
5 въпроса: Професор Рамин Бахрани дебютира за филмова адаптация на „Фаренхайт 451“
5 въпроса: Професор Рамин Бахрани дебютира за филмова адаптация на „Фаренхайт 451“
Филмът на Рамин Бахрани, модерен преразказ на дистопичната класика на Рей Брадбъри, е продуциран за HBO и ще бъде показан и на тазгодишния филмов фестивал в Кан.
Елизабет Ф. Еменс
Елизабет Ф. Еменс
Елизабет Еменс пише и преподава по право на хората с увреждания, семейно право, антидискриминационно право, договорно право и закон и сексуалност. Член на юридическия факултет в Колумбия от 2005 г., научната работа на Emens се появява в публикации, включително доклад на Hastings Center, Harvard Law Review, Stanford Law Review, Nomos, Narrative, The Reading Studies Reader и Keywords for Disability Studies. Emens е автор на „Изкуството на живота Администриране: Как да правиш по-малко, направи го по-добре и да живееш повече“ (2019), в което се изследва колко невидимата и неплатена работа е универсален проблем, но е особено бреме за хората в неравностойно положение и хората с увреждания. Тя е и съредактор, заедно с професор Майкъл Ашли Стайн, по Закон за инвалидността и равенството (2013). През 2019 г. Emens изнесе лекция за лидерство за мисълта на Clifford Chance за разнообразието. В допълнение към научната си работа, Еменс преподава практикум по адвокатско ръководство като част от инициативата за лидерство в Дейвис Полк в Юридическия факултет. Тя ръководи и Програмата за внимателност на Юридическото училище в Колумбия, която предлага седмични светски сесии за медитация за общността на Юридическия факултет. Еменс беше сътрудник на Бигелоу и лектор по право в Юридическия факултет на Университета в Чикаго от 2003 до 2005 г. Тя служи за съдия Робърт Д. Сак, Апелативен съд на САЩ за 2-ри кръг, от 2002 до 2003.
Да бъдеш социален генерира по-големи геноми в щракането на скариди
Да бъдеш социален генерира по-големи геноми в щракането на скариди
Благодарение на скачащите гени, геномите на социалните видове са станали по-големи от тези на техните несоциални роднини.